Neli kujundamispõhimõtet, et rahuldada töötajate vajadusi

Pärast kuudepikkust kodus töötamist on inimeste ootused töökohale muutunud. Nad tahavad ja vajavad turvalist ja atraktiivset töökohta, mis oleks inspireeriv, paindlikum ja aitaks neil tööd teha. Nad soovivad ka suuremat kontrolli selle üle, kus ja kuidas nad töötavad, ning disaineritel tuleb luua ruumid, mis rahuldaksid veelgi mitmekesisemaid vajadusi (Lisateavet inimeste uute vajaduste kohta leiate artiklist Work Better). Et luua ruume, mis toetavad inimeste uutmoodi töötamist ja organisatsioonide vajadusi, on vaja erinevaid disainilahendusi.

Individuaalsed ja meeskonnatöö lahendused peavad olema võrdselt toetatud

Mina + meie

Võrdselt tuleb toetada nii individuaalset- kui meeskonnatööd

Kuigi mõned inimesed usuvad, et peamine põhjus, miks inimesed tahavad kontoris töötada, on seotud grupitööga, väidavad paljud, et nad soovivad võimalust keskenduda ja professionaalses keskkonnas töötada. Kodukontoritele lootmine individuaalse töö toetamiseks ei ole kaasava organisatsiooni jaoks otstarbekas, sest mitmesugused faktorid - näiteks piiratud ruum kodus, segajad või tööle ja töölt koju minemiseks kuluv aeg - muudavad inimeste jaoks individuaalse töö pideva kodus tegemise keeruliseks.
Disainerid peavad tasakaalustama meeskondade ja üksikisikute vajadusi, luues keskkondi, kus nii koostöö kui ka omaette keskendumist nõudev töö saavad edukalt toimuda.

Paindlikud sisustuslahendused on tegevuspõhise kontori alustala

Liikumatust voolavasse

Kujundada tuleb suurema paindlikkuse ja mobiilsuse jaoks

Varem tugines disaini kavandamine standardsele lähenemisviisile, pidades silmas püsivat arhitektuuri ja kontorikujundust. Uus reaalsus, kus inimesed ja organisatsioonid peavad muutuma liikuvamaks, nõuab disaineritelt selliste ruumide kavandamist, mis vastavalt vajadusele korrapäraselt ja sujuvalt muutuvad.

Ruum ei pea tähendama nelja seina ja ust - sisustusega saab luua eri suurusega tööruume

Avatud + suletud

Rohkem suletud “mina”- ruumid ja rohkem avatud “meie”-ruumid

Kodus töötamise kogemustest ja kontorisse naasmisest õpitust ilmnevad uued mustrid. Inimesed, kes sageli tegid individuaalset tööd avatud ruumides, kus töötas palju inimesi, soovivad privaatsuse ja turvalisuse kontrollimiseks rohkem omaette olemist. Meeskonnad, kes sageli töötasid kinnistes konverentsiruumides, eelistavad olla avatumas keskkonnas, nii turvalisuse mõttes kui ka paindlikkuse jaoks, et oma tegevust hõlpsasti laiendada ja kitsendada ning ruumi kergesti kohandada vastavalt oma tegevustele. Disainerid peavad mõtlema viisidele, kuidas leiutada uuesti koostööks sobivaid ruume, mis ei vaja alati nelja seina ja ust, ning omaette töötamise ruume, mis pakuvad kaitstuse tunnet.

Hajutatult töötamine võimendab tehnika ja sisustuse sidususe tähtsust

Digitaalse + füüsilise sidumine

Inimeste kogemuse võimendamine tehnoloogia abil

Inimesed ja organisatsioonid võtavad omaks osaliselt kodus ja osaliselt kontoris töötamise hübriidversiooni, reisitakse harvemini ja nii on distantsilt koos töötamine tulnud selleks, et jääda . Disainerid peavad looma lahendusi individuaalse ja grupivideosuhtluse jaoks, mis ei ole piiratud sülearvutite ega telefonidega. Kasvavate andmepõhiste või tehisintellektiga juhitavate kogemuste toetamiseks tuleb integreerida tajutehnoloogiaid.

 

Allikas: Steelcase


Vaata ka: "Tööta paremini"

Uued uuringud näitavad kontoritöötajate muutunud ja muutuvaid ootusi selle osas, kus ja kuidas tulevikus tööd teha. 


 

See veebileht kasutab küpsiseid